Gamle fotografier - store og små

Dette fotografi er til salg under kategorien varia

Salg af gamle ORIGINALE fotografier

Her sælges gamle ORIGINAL fotografier. DER ER KUN DET ENE ! De fleste fra det 20. århundrede. Under hver foto beskrives fotografiets tilstand og størrelse. Til at begynde med vil fotografierne blive sat til salg under kategorierne:

- kabinet fotografier
- visitkort fotografier
- varia fotografier - før 1945

Senere følger yderligere kategorisering.

Henvendelse kan rettes til 31 17 26 56 eller pr. mail temaantik@gmail.com.

Forsendelsen, der betales af køber, sker med almindelig post, eller under specielle vilkår såfremt køber ønsker dette.